Uloga udruženja

Hits: 3544

Udruženje je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika i trgovaca pojedinaca koji u skladu sa Zakonom o obrtu (u daljnjem tekstu: Zakon) obavljaju obrt i ostalih članova Udruženja.
Udruženje promiče obrt i obrtništvo , usklađuje, zastupa i predstavlja obrtnike i ostale članove Udruženja i njihove zajedničke interese na području općina/gradova:
Grad Supetar  općina Milna, Sutivan, Pučišća, Bol, Nerežišća, Selca i Postira.

Zadaci Udruženja jesu da na svom području:
1.     promiče obrt i obrtništvo:
-    informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu,
-    osnivanjem pravnih osoba za izvršavanje zadaća Udruženja u vlasništvu ili suvlasništvu Udruženja,
-    sudjelovanjem u kreiranju i provođenju europskih politika i prava usklađenih s tradicionalnim vrijednostima hrvatskog obrtništva,
-    osnivanjem zaklada i fondacija;
2.    daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
3.    razvija jedinstveni sustav organiziranosti obrta, u okviru zadataka utvrđenih Zakonom i ovim Statutom;
4.    usklađuje, zastupa i štiti interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne samouprave;
5.    pravodobno izvješćuje Područnu obrtničku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru o svim pitanjima od interesa za obrtništvo  na svom području i za obrtništvo Hrvatske,
6.    omogući protok svih informacija jedinstvenog komorskog sustava prema svojim članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima članova,
7.    sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
8.    obavlja poslove u području obrazovanja i osposobljavanja za potrebe obrtništva, osobito u razvijanju sustava cjeloživotnog učenja i mobilnosti;
9.    organizira strukovni rad kroz cehove, kao i putem odbora, komisija i drugih radnih tijela,
10.    raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj    Hrvatske obrtničke komore i Područne obrtničke komore,
11.    izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Područne obrtničke komore i Hrvatske obrtničke komore te predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova i
12.    obavlja i druge poslove utvrđene Statutom i općim aktima.
Ustrojstvo...

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
MARINKO KLEPO

POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

TAJNIK UDRUŽENJA:
SILVIJA KURTIĆ

NADZORNI ODBOR:
1.VINKA MARIČIĆ-LANDEKA
2.DINKO MARTINOVIĆ
3. DIANA MATULIĆ

UPRAVNI ODBOR:
1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. DINO ŠEPAROVIĆ
4. MIKAELA JUGOVIĆ
5. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
6. RADE DRPIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. TINO PEŠA
9. PETRA MATAS

Članovi Skupštine

1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. RADE DRPIĆ
4. DINO ŠEPAROVIĆ
5. MIKAELA JUGOVIĆ
6. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. DINKO MARTINOVIĆ
9. MARIJANA MUSTAPIĆ DUVNJAK
10. PETRA MATAS
11. ANTE ROSO
12. MIRJANA FRANČESKI
13. DIANA MATULIĆ

Cehovi Udruženja

- CEH za intelektualne usluge
NADA KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH ribara
MARIO JAKŠIĆ, predsjednik
- CEH ugostitelja i turističkih djelatnika
DINO ŠEPAROVIĆ, predsjednik
- CEH frizera, kozmetičara, pedikera i njege tijela
MIKAELA JUGOVIĆ, predsjednica 
- CEH trgovaca i uslužnih djelatnosti
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH kamenara
RADE DRPIĆ, predsjednik
- CEH taksista
JAKOV IVELIĆ, predsjednik

Copyright © 2021 Obrtnici Brač.