Povijest bračkog obrtništva


Obrti i obrtništvo imaju dugu tradiciju na Braču, a sukladno tome i dugu tradiciju specifičnih tradicijskih obrta. Tijekom stoljeća u zaštitu svojih interesa obrtnici su se udruživali u cehove, stručne udruge obrtnika koji su sve do druge polovice 19. stoljeća u mjestima gdje su djelovale odigrale veoma važnu gospodarstvenu, društvenu, kulturnu i vjersku ulogu.

U bračkom statutu iz 1305. godine, jednom od najstarijih statuta u Hrvata, nekoliko njegovih odredaba govori o tome koliko može primiti pojedini obrtnik za svoju vještinu i rad, o zaradi postolara i koliko može uzeti kožuhar za šivanje jednog kožuha a još u antičko doba na otoku se brao i obrađivao kamen.

Povijesno, obrtništvo je zaživjelo sa stanovnicima otoka, pa je primjerice i u doba Austrougarske monarhije u čijem je sastavu bio i naš otok ( 1872. godine) nakon zakonskog ukidanja već nakon dvije godine ponovno ozakonjeno. Novim zakonom uvedena je obvezatna evidencija obrta, šegrta i kalfi, odnosno pomoćnika na usavršavanje u zanatskoj radnji, a raznorodnost obrta i obrtničkih proizvoda bila je u skladu s potrebama otočkog stanovništva.

Tijekom dugih stoljeća brački obrtnici iskazali su vrhunsko umijeće u izradbi kamene, kovane i drvene ornamentika i predmeta očuvanih na pročeljima bračkih crkava i unutar njih, na zgradama, interijerima, privatnim zbirkama i u zavičajnom muzeju u Škripu. Obrtnici i trgovci udruživali su se u zadruge pa su tako na Braču osnovane klesarske zadruge u Pučišćima 1902., u Selcima 1905. godine, a u suradnji sa splitskom Obrtničkom školom 1906. organiziraju se tečajevi iz klesarstva i polažu ispiti za klesare u Pučišćima. Obrtnička škola u Selcima otvara se 1907. i djeluje do ratne 1943. godine. Od 1946. godine do danas djeluje klesarska škola u Pučišćima.

U Povljima je još 1899. godine osnovana prva uljarska zadruga u Dalmaciji u Bolu 1902., prva vinarska zadruga u Dalmaciji. U Supetru je 1927. godine otvoren prvi smještajni objekt za turiste na Braču, u Sutivanu Ivan Grubšić otvara hotel kapaciteta 28 kreveta, a u Bolu Ante Vidošević, kovač, trgovac i ugostitelj 1928. godine otvara pansion Vidošević, itd.

Osim uobičajenih bračkih obrtnika tridesetih godina prošlog stoljeća: kovači, mehaničari, drvodjelci, pekari, postolari, mesari, brijači, klesari, zidari i uljari bila su tri brodograditelja u Milni i jedan na Bolu jedan pecar rakije u Pučišćima, jedan mlinar i dva bačvara u Selcima i jedan bačvar u Sumartinu, dva proizvođača soda vode na Bolu, te po jedan dimnjačar, bojadisar i fotograf u Supetru. U to doba bilo je i nekoliko tradicijskih zanata koja nisu bila registrirana poput izrađivača samara i opanaka. Današnji tehnološki i tehnički napredak donio je nove zanate pogotovo na polju elektronike i elektrotehnike.

Neki od dugovječnih tradicijskih obrtničkih zanimanja koji djeluju još i danas na području grada Supetra su: postolar i brijačnica.
Ustrojstvo...

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
MARINKO KLEPO

POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

TAJNIK UDRUŽENJA:
SILVIJA KURTIĆ

NADZORNI ODBOR:
1.VINKA MARIČIĆ-LANDEKA
2.DINKO MARTINOVIĆ
3. DIANA MATULIĆ

UPRAVNI ODBOR:
1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. DINO ŠEPAROVIĆ
4. MIKAELA JUGOVIĆ
5. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
6. RADE DRPIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. TINO PEŠA
9. PETRA MATAS

Članovi Skupštine

1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. RADE DRPIĆ
4. DINO ŠEPAROVIĆ
5. MIKAELA JUGOVIĆ
6. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. DINKO MARTINOVIĆ
9. MARIJANA MUSTAPIĆ DUVNJAK
10. PETRA MATAS
11. ANTE ROSO
12. MIRJANA FRANČESKI
13. DIANA MATULIĆ

Cehovi Udruženja

- CEH za intelektualne usluge
NADA KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH ribara
MARIO JAKŠIĆ, predsjednik
- CEH ugostitelja i turističkih djelatnika
DINO ŠEPAROVIĆ, predsjednik
- CEH frizera, kozmetičara, pedikera i njege tijela
MIKAELA JUGOVIĆ, predsjednica 
- CEH trgovaca i uslužnih djelatnosti
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH kamenara
RADE DRPIĆ, predsjednik
- CEH taksista
JAKOV IVELIĆ, predsjednik

Copyright © 2021 Obrtnici Brač.