Postani OBRTNIK

1. KORAK
U Uredu državne uprave upitati za detaljnije informacije i prikupiti potrebnu dokumentaciju:
--> preslika osobne iskaznice
--> dokaz o pravu korištenja poslovnim prostorom, ako je potreban za obavljanje obrta (ZK- izvadak vlasnika, ovjereni ugovor o zakupu  poslovnog prostora)
--> poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost obrta mora udovoljavati posebnim propisima kojima se uređuje graditeljstvo (uporabna dozvola, rješenje o izvedenom stanju, potvrda izvedenoga stanja)
--> oprema i sredstva potrebna za obavljanje obrta moraju udovoljavati minimalno tehničkim i ostalim uvjetima određenim posebnim propisima koji se odnose na obavljanje određene djelatnosti.
--> za zajednički obrt: pisani ugovor o zajedničkom obrtu ovjeren kod javnog bilježnika
--> za vezane obrte: dokaz o stručnoj spremi, položenom majstorskom ispitu ili ispitu o stručnoj osposobljenosti (ukoliko podnositelj zahtjeva ne ispunjava poseban uvjet stručne osposobljenosti, položenog majstorskog ispita ili školske spreme, može obavljati vezani obrt ako na tim poslovima zaposli osobu koja udovoljava tom uvjetu)
--> ispuniti obrasce koje ćete dobiti u Uredu državne uprave ili preuzeti s interneta
--> izvršiti uplate za otvaranje obrta i troškove izdavanja obrtnice u iznosu od 250,00 kuna
 
2. KORAK
- Preuzeti Rješenje o registraciji obrta u Uredu državne uprave
- Izraditi pečat sa slijedećim podacima: naziv obrta, puna adresa obrta,  ime vlasnika obrta, može još sadržavati logotip i OIB,
- Otvoriti žiro-račun u poslovnoj banci uz Rješenje o upisu obrta u obrtni registar ponijeti, pečat, osobnu iskaznicu

3. KORAK
- prijava u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)
- prijava u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)   
               
4. KORAK
Prijava u Poreznu upravu u roku od 8 dana od početka obavljanja djelatnosti, radi upisa u registar poreznih obveznika
 
Ustrojstvo...

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
MARINKO KLEPO

POTPREDSJEDNIK UDRUŽENJA:
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ

TAJNIK UDRUŽENJA:
SILVIJA KURTIĆ

NADZORNI ODBOR:
1.VINKA MARIČIĆ-LANDEKA
2.DINKO MARTINOVIĆ
3. DIANA MATULIĆ

UPRAVNI ODBOR:
1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. DINO ŠEPAROVIĆ
4. MIKAELA JUGOVIĆ
5. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
6. RADE DRPIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. TINO PEŠA
9. PETRA MATAS

Članovi Skupštine

1. NADA KUSANOVIĆ
2. MARIO JAKŠIĆ
3. RADE DRPIĆ
4. DINO ŠEPAROVIĆ
5. MIKAELA JUGOVIĆ
6. IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ
7. JAKOV IVELIĆ
8. DINKO MARTINOVIĆ
9. MARIJANA MUSTAPIĆ DUVNJAK
10. PETRA MATAS
11. ANTE ROSO
12. MIRJANA FRANČESKI
13. DIANA MATULIĆ

Cehovi Udruženja

- CEH za intelektualne usluge
NADA KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH ribara
MARIO JAKŠIĆ, predsjednik
- CEH ugostitelja i turističkih djelatnika
DINO ŠEPAROVIĆ, predsjednik
- CEH frizera, kozmetičara, pedikera i njege tijela
MIKAELA JUGOVIĆ, predsjednica 
- CEH trgovaca i uslužnih djelatnosti
IVANA MRKOVIĆ KUSANOVIĆ, predsjednica
- CEH kamenara
RADE DRPIĆ, predsjednik
- CEH taksista
JAKOV IVELIĆ, predsjednik

Copyright © 2021 Obrtnici Brač.